Trang chủThị trườngBất động sảnDu lịch tái khởi động, tạo triển vọng cho bất động sản ven biển.