Trang chủThị trườngChứng khoánBSC: “Triển vọng KQKD kém tích cực trong quý 3 sẽ kéo theo sự phân hóa và biến động mạnh của cổ phiếu”.