Trang chủThị trườngChứng khoánGóc nhìn CTCK: Thị trường đi ngang, cơ hội vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu.