Trang chủThị trườngChứng khoánÔng Lê Hải Trà: HoSE đang đi đến bước cuối cùng trong gói thầu với KRX, hệ thống mới sẽ được áp dụng từ đầu quý 2/2022.