Trang chủ Tài chính - Ngân hàng Bộ Y tế tiếp nhận 1.000.000 khẩu trang y tế tiêu chuẩn N95 do MB trao tặng.