Trang chủTài chính - Ngân hàngVốn rẻ chảy vào ngân hàng bất ngờ chậm lại.