Trang chủTài chính - Ngân hàngBảo hiểm tạo ‘lá chắn’ cho cộng đồng trong thời dịch.