Trang chủTài chính - Ngân hàng“Trông người, ngẫm ta”, ngân hàng Việt đang cho vay bất động sản ở mức độ nào?