Trang chủThị trườngChứng khoánThoái vốn bất thành, Thuduc House (TDH) tiếp tục đăng ký bán toàn bộ 5,4 triệu cổ phiếu FDC.