Trang chủThị trườngChứng khoánPhiên 23/8: Khối ngoại có phiên bán ròng thứ 10 liên tiếp với giá trị 343 tỷ đồng, tập trung “xả” chứng chỉ quỹ FUEVFVND