Trang chủTài chính - Ngân hàngMột cổ phiếu ngân hàng tăng trên 100% trong tháng rưỡi qua.