Trang chủThị trườngChứng khoánGóc nhìn CTCK: Ưu tiên hạ tỷ trọng cổ phiếu trước kỳ nghỉ lễ.