Trang chủThị trườngChứng khoánCon gái bầu Đức tiếp tục mua 4 triệu cổ phiếu HAG, nâng sở hữu lên 0,86% vốn.