Trang chủTài chính - Ngân hàngCó TPDN lãi suất lên tới 13%, ngân hàng tiếp tục dẫn đầu khối lượng phát hành khi mốc hẹn gần kề.