Trang chủDoanh nghiệpGiá dầu tăng cao và dự báo chạm mức 100 USD/thùng đến cuối năm 2021: Áp lực bị “ăn mòn” lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất phân bón.