Trang chủDoanh nghiệp“Vaccine” cho bất động sản: Khi những nhà đầu tư “sói già” vẫn lọ mọ săn mua bất động sản.