Trang chủThị trườngChứng khoánGóc nhìn CTCK: Nhà đầu tư hạn chế sử dụng margin, tiếp tục quan sát biến động thị trường.