Trang chủDoanh nghiệpDonacoop, doanh nghiệp vừa thoả thuận với Pfizer mua 15 triệu liều vaccine là ai?