Trang chủThị trườngChứng khoánThị trường ngày 27/8: Giá dầu quay đầu giảm, khí tự nhiên cao nhất 32 tháng, cà phê tại London cao nhất 4 năm.