Trang chủThị trườngXuất hiện smartphone có khả năng “cướp” người dùng từ tay Apple.